Registracija

Podaci uneti pri registraciji se koriste isključivo u svrhu dostave porudžbina i direktnog kontakta u slučaju problema sa porudžbinom.
Podaci ostaju privatni i neće se koristiti u bilo koje druge svrhe.